CZ  |   EN
Logo

2018-01-11

Poptávkové řízení - Dodávka hygienických potřeb


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikace požadavků v příloze č.1 zadávacích podmínek.
Zadávací dokumentace
Rámcová kupní smlouva
Rámcová kupní smlouva - náhradní plnění


2017-12-13

Poptávkové řízení - Audit vzduchotechnických zařízení


Zadávací dokumentace


2017-11-24

Poptávkové řízení - Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR


Předmětem plnění poptávkového řízení je provedení "Vstupní a rozdílové analýzy (GAP) GDPR, včetně definice cílového stavu a návrhu implementace všech dílčích kroků vedoucí k dosažení souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení" či "Nařízení GDPR" či "GDPR".
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo2017-11-23

Poptávkové řízení - Zajištění licencí Microsoft Office 365


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele dle specifikace požadavků.
Zadávací podmínky
Smlouva o dílo
Smlouva o technické podpoře2017-11-23

Poptávkové řízení - Nákup pracovních stanic PC


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pracovních stanic dle zadávacích podmínek.
Zadávací podmínky
Kupní smlouva2017-10-20

Poptávkové řízení - Výměna sklopných křesel ve Společenském sále


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele dle specifikace požadavků.
Zadávací podmínky
Návrh SOD
Specifikace požadavků


2017-09-26

Poptávkové řízení - Dodávka ofsetového a digitálního tisku


Předmětem poptávkového řízení je dodávka ofsetového a digitálního tisku včetně doplňkových služeb v rámci projektu nová korporátní identita KCP.
Uchazeči mohou směrovat případné dotazy v souvislosti s poptávkovým řízením na tuto osobu: Ivan Holečka, email: holecka@kcp.cz, tel.: 739 539 212 nebo Naďa Polanová, email: polanova@kcp.cz., tel.: 739 539 217.

Zadávací podmínky


2017-09-25

Poptávkové řízení - Oprava a rekonstrukce pokojů 3.-4. patro hotelu Holiday Inn - typický a atypický nábytek


Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikací.
Zadávací podmínky
Doplnění č.1 ze dne 4.10.2017


2017-09-25

Poptávkové řízení - Oprava a rekonstrukce pokojů 3.-4. patro hotelu Holiday Inn - stavební část


Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikací.
Zadávací podmínky
Doplnění č.1 ze dne 4. 10. 2017


2017-09-19

Poptávkové řízení - Dodávka odpadkových košů do KCP


Cílem poptávkového řízení je dodávka odpadkových košů řady Simplehuman.
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo
Specifikace


2017-09-19

Poptávkové řízení - Pevný navigační systém


Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele "C12 - Pevného navigačního systému" na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-09-13

Poptávkové řízení - Výroba a dodání ubrusů


Předmětem tohoto poptávkového řízení je výroba a dodávka ubrusů dle přiložené specifikace
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo


2017-09-13

Poptávkové řízení - Výroba a dodání moderních konferenčních židlí do SPOSA


Předmětem poptávkového řízení je výroba a dodávka moderních konfenčních židlí do Společenského sálu.
Zadávací podmínky
Smlouva o dílo


2017-09-13

Poptávkové řízení - Výroba jevištního horizontu pro Společenský sál


Předmětempoptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu pro Společenský sál dle níže popsaných podmínek
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo


2017-09-06

Soutěž - Revitalizace předprostoru Kongresového centra Praha


Kongresové centrum Praha, a.s. vyhlašuje soutěž na řešení
REVITALIZACE PŘEDPROSTORU KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA
a vydává tyto soutěžní podmínky
KCP soutěžní podmínky
KCP zadání
KCP podklady


2017-07-24

Poptávkové řízení - Výměna/repase sklopných křesel a židlí ve Společenském sále


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikace požadavků dle přílohy č.1
Zadávací podmínky
Specifikace požadavků


2017-07-17

Poptávkové řízení - C13 Dodávka židlí a sedaček


Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pořízení židlí a sedaček, včetně souvisejících montážních prací na základě nejnižší cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-07-17

Poptávkové řízení - C3 Redesign hlavního vstupu, odstranění grafiti a nové nátěry


Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce na základě nejnižší cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-07-03

Poptávkové řízení - E2 Nouzové osvětlení salonku a vybraných sociálních zázemí + výměna osvětlení KGS a SPS


Předmětem poptávkového řízení s názvem "E2 - Nouzové osvětlení salonku a vybraných sociálních zázemí + Výměna hlavního osvětlení KGS a SPS" je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-06-12

Poptávkové řízení - Rekonstrukce fitness centra


Předmětem poptávkového řízení s názvem "Rekonstrukce fitness centra" je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce především na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-06-09

Zadávací dokumentace - Výroba a dodání jevištního horizontu pro Kongresový sál - druhé kolo


Předmětem 2. kola poptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu a bočních výkrytů pro pódium Kongresového sálu
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo PDF
Smlouva o dílo DOC


2017-05-26

Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. C-11: Bary šatny a informační centrum


Předmětem poptávky je výběr nejvhodnějšího dodavatele na modernizaci a architektonické úpravy pro šatny v přízemí, bary v celém objektu KCP, vytvoření nového informačního centra a rekonstrukce klubu H.
Zadávací dokumentace


2017-05-26

Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. CH2 + CH5 Tepelné doizolování obvodového pláště, Oprava fasády


Předmětem poptávky je dokončení tepelných izolací přesahujících atik v úrovni 1.NP a oprava nátěru betonové fasády celého objektu.
Zadávací dokumentace


2017-04-10

Poptávkové řízení - Výroba a dodání jevištního horizontu pro Kongresový sál


Předmětem poptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu a bočních výkrytů pro pódium Kongresového sálu
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo


2017-04-07

Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. část D: slaboproud - aktivní prvky


Předmětem neveřejné zakázky jsou montáže a dodávky technologií v rámci rekonstrukce KCP, a.s. v rozsahu: Aktivní datové prvky WiFi, LAN - (ADP)
Zadávací dokumentace
Doplnění č.1 ze dne 20.4.2017


2017-03-24

Rekonstrukce audiovizuálního řetězce DT-1


Předmětem poptávky je modernizace audiovizuální technologie společenského a kongresového sálu včetně nových rozvodů,mixážních pultů a scénického osvětlení a další kabelové přípoje pro kluby a salonky.
Zadávací dokumentace


Kontakt
5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4, ČR

Tel.: +420 261 171 111
Fax: +420 261 172 010
Rezervace: +420 261 172 222
Datová schránka: k4ietd4
Jak se k nám dostanete
              CZ | EN

© 2017 Prague Congress Centre