CZ  |   EN
Logo

2018-11-19

Poptávkové řízení - Dodávka tonerů


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího uchazeče na základě komplexního posouzení doručených nabídek.
Zadávací podmínky
Návrh kupní smlouvy


2018-11-14

Poptávkové řízení - Nákup dýchacích přístrojů


Cílem poptávkového řízení je nákup dýchacích přístrojů dle níže popsané specifikace.
Zadávací dokumentace
Návrh kupní smlouvy
Příloha BZ


2018-11-12

Poptávkové řízení - Nákup serveru a diskového pole včetně vmware


Cílem poptávkového řízení je nákup 2ks serverů a 1ks diskového pole dle níže specifikované konfigurace.
Zadávací dokumentace
Návrh kupní smlouvy


2018-10-22

Poptávkové řízení - Správa obsahu digitální navigace v budově KCP


Předmětem a cílem poptávkového řízení je zajištění služeb správy obsahu digitální navigace v budově KCP a to zejména import dat ze systému Colosseum, tvorba grafiky a animací dle požadavku KCP a jeho klientů, správa mapového podkladu a jeho úpravy na základě probíhajících akcí, technická podpora produkčního oddělení, pohotovost v době konání akcí a pod.
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo


2018-10-19

Poptávkové řízení - Úklid budovy hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího uchazeče na základě komplexního posouzení doručených nabídek z hlediska splnění stanovených kritérií.
Zadávací dokumentace
Dodatečná informace č.1


2018-10-08

Poptávkové řízení - Zajištění licencí Microsoft Office 365


Předmětem a cílem poptávkového řízení je zajištění licencí
120ks Office 365 Business Essentials
55 ks Office 365 Business Premium
2ks Visio Online.
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo


2018-09-19

Poptávkové řízení - Dodávka a implementace DMS


Předmětem a cílem poptávkového řízení je dodávka a implementace Document Management System (dále jen DMS). Účelem systému bude centralizace práce a ukládání strukturovaného i nestrukturovaného obsahu a zajištění řízení velkého množství informací souborů a procesů v jednom místě.
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo
Specifikace
Doplňující informace
Příloha 2


2018-08-24

Poptávkové řízení - Nákup pracovních stanic PC


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího uchazeče pro nákup PC dle dokumentace
Zadávací dokumentace
Návrh kupní smlouvy2018-07-16

Poptávkové řízení - Projektová dokumentace na výstavbu nové haly


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího uchazeče nazhotovení projektové dokumentace pro výstavbu nové haly KCP a.s.
Zadávací dokumentace2018-07-13

Poptávkové řízení - Nákup moderních konferenčních židlí ve Společenském sále


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikace požadavků v zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace
Příloha č.1


2018-06-22

Rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s.: ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ


Předmětem výběrového řízení je výběr nejvhodnějšího uchazeče na stavební práce - zateplení střešního pláště
Zadávací dokumentace


2018-06-06

Poptávkové řízení - Projektová dokumentace na výstavbu nové haly


Předemětem PŘ je výběr nejvhodnějšího uchazeče na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu nové haly KCP a.s.
Zadávací dokumentace


2018-05-22

Poptávkové řízení - Pravidelné kontroly a revize


Předmětem zakázky jsou pravidelné kontroly a revize slaboproudých a bezpečnostních systémů.
Zadávací podmínky


2018-05-22

Poptávkové řízení - C11-1 nové recepce u vstupů č.5 a č.11


Předmětem tohoto poptávkového řízení jsou demontáže původních recepcí u vstupů č.5 a č.11, likvidace, dodávka a montáž nových recepcí (atypické truhlářské výrobky, podhledy, osvětlení, koncové elementy VZT) včetně všech souvicejících montážních prací, dopravy, manipulací, stavebních přípomocí, likvidací odpadů apod.
Zadávací podmínky


2018-05-22

Poptávkové řízení - Osobní přeprava Holiday Inn PCC


Předmětem PŘ je cenová nabídka na poskytování služeb osobní přepravy pro klienty hotelu Holiday Inn PCC na adrese Na Pankráci 15/1684, Praha 4, PSČ 140 21 („Hotel“) a v případě konání se kongresů v Kongresovém centru Praha, a.s. („KCP“) na adrese 5.května 14640/65, Praha 4, PSČ 140 00 zajištění dopravy pro účastníky kongresů KCP, a.s. nad rámec služeb poskytovaných hotelu HI
Zadávací dokumentace
Rámcová smlouva


2018-05-14

Poptávkové řízení - CH7: Nové posuvné příčky v klubech


Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pro výměnu stávajících posuvných příček za nové posuvné příčky v 1. patře v prostorech klubů A, B, C, D, E.
Zadávací podmínky


2018-04-26

Poptávkové řízení - Nové posuvné příčky v klubech


Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pro výměnu stávajících posuvných příček za nové posuvné příčky v 1. patře v prostorech klubů A, B, C, D, E.
Zadávací podmínky


2018-04-12

Poptávkové řízení - hotel Holiday Inn - výměna fancoilů


Předmětem a cílem poptávkového řízení jsou demontáže původních fancoilů, likvidace, dodávka a montáž nových fancoilů do 254 pokojů a 20ks pro restaurační prostory hotelu Holiday Inn.
Zadávací podmínky


2018-01-11

Poptávkové řízení - Dodávka hygienických potřeb


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikace požadavků v příloze č.1 zadávacích podmínek.
Zadávací dokumentace
Rámcová kupní smlouva
Rámcová kupní smlouva - náhradní plnění


2017-12-13

Poptávkové řízení - Audit vzduchotechnických zařízení


Zadávací dokumentace


2017-11-24

Poptávkové řízení - Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR


Předmětem plnění poptávkového řízení je provedení "Vstupní a rozdílové analýzy (GAP) GDPR, včetně definice cílového stavu a návrhu implementace všech dílčích kroků vedoucí k dosažení souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení" či "Nařízení GDPR" či "GDPR".
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo2017-11-23

Poptávkové řízení - Zajištění licencí Microsoft Office 365


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele dle specifikace požadavků.
Zadávací podmínky
Smlouva o dílo
Smlouva o technické podpoře2017-11-23

Poptávkové řízení - Nákup pracovních stanic PC


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pracovních stanic dle zadávacích podmínek.
Zadávací podmínky
Kupní smlouva2017-10-20

Poptávkové řízení - Výměna sklopných křesel ve Společenském sále


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele dle specifikace požadavků.
Zadávací podmínky
Návrh SOD
Specifikace požadavků


2017-09-26

Poptávkové řízení - Dodávka ofsetového a digitálního tisku


Předmětem poptávkového řízení je dodávka ofsetového a digitálního tisku včetně doplňkových služeb v rámci projektu nová korporátní identita KCP.
Uchazeči mohou směrovat případné dotazy v souvislosti s poptávkovým řízením na tuto osobu: Ivan Holečka, email: holecka@kcp.cz, tel.: 739 539 212 nebo Naďa Polanová, email: polanova@kcp.cz., tel.: 739 539 217.

Zadávací podmínky


2017-09-25

Poptávkové řízení - Oprava a rekonstrukce pokojů 3.-4. patro hotelu Holiday Inn - typický a atypický nábytek


Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikací.
Zadávací podmínky
Doplnění č.1 ze dne 4.10.2017


2017-09-25

Poptávkové řízení - Oprava a rekonstrukce pokojů 3.-4. patro hotelu Holiday Inn - stavební část


Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikací.
Zadávací podmínky
Doplnění č.1 ze dne 4. 10. 2017


2017-09-19

Poptávkové řízení - Dodávka odpadkových košů do KCP


Cílem poptávkového řízení je dodávka odpadkových košů řady Simplehuman.
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo
Specifikace


2017-09-19

Poptávkové řízení - Pevný navigační systém


Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele "C12 - Pevného navigačního systému" na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-09-13

Poptávkové řízení - Výroba a dodání ubrusů


Předmětem tohoto poptávkového řízení je výroba a dodávka ubrusů dle přiložené specifikace
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo


2017-09-13

Poptávkové řízení - Výroba a dodání moderních konferenčních židlí do SPOSA


Předmětem poptávkového řízení je výroba a dodávka moderních konfenčních židlí do Společenského sálu.
Zadávací podmínky
Smlouva o dílo


2017-09-13

Poptávkové řízení - Výroba jevištního horizontu pro Společenský sál


Předmětempoptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu pro Společenský sál dle níže popsaných podmínek
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo


2017-09-06

Soutěž - Revitalizace předprostoru Kongresového centra Praha


Kongresové centrum Praha, a.s. vyhlašuje soutěž na řešení
REVITALIZACE PŘEDPROSTORU KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA
a vydává tyto soutěžní podmínky
KCP soutěžní podmínky
KCP zadání
KCP podklady


2017-07-24

Poptávkové řízení - Výměna/repase sklopných křesel a židlí ve Společenském sále


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikace požadavků dle přílohy č.1
Zadávací podmínky
Specifikace požadavků


2017-07-17

Poptávkové řízení - C13 Dodávka židlí a sedaček


Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pořízení židlí a sedaček, včetně souvisejících montážních prací na základě nejnižší cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-07-17

Poptávkové řízení - C3 Redesign hlavního vstupu, odstranění grafiti a nové nátěry


Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce na základě nejnižší cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-07-03

Poptávkové řízení - E2 Nouzové osvětlení salonku a vybraných sociálních zázemí + výměna osvětlení KGS a SPS


Předmětem poptávkového řízení s názvem "E2 - Nouzové osvětlení salonku a vybraných sociálních zázemí + Výměna hlavního osvětlení KGS a SPS" je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-06-12

Poptávkové řízení - Rekonstrukce fitness centra


Předmětem poptávkového řízení s názvem "Rekonstrukce fitness centra" je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce především na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-06-09

Zadávací dokumentace - Výroba a dodání jevištního horizontu pro Kongresový sál - druhé kolo


Předmětem 2. kola poptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu a bočních výkrytů pro pódium Kongresového sálu
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo PDF
Smlouva o dílo DOC


2017-05-26

Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. C-11: Bary šatny a informační centrum


Předmětem poptávky je výběr nejvhodnějšího dodavatele na modernizaci a architektonické úpravy pro šatny v přízemí, bary v celém objektu KCP, vytvoření nového informačního centra a rekonstrukce klubu H.
Zadávací dokumentace


2017-05-26

Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. CH2 + CH5 Tepelné doizolování obvodového pláště, Oprava fasády


Předmětem poptávky je dokončení tepelných izolací přesahujících atik v úrovni 1.NP a oprava nátěru betonové fasády celého objektu.
Zadávací dokumentace


2017-04-10

Poptávkové řízení - Výroba a dodání jevištního horizontu pro Kongresový sál


Předmětem poptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu a bočních výkrytů pro pódium Kongresového sálu
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo


2017-04-07

Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. část D: slaboproud - aktivní prvky


Předmětem neveřejné zakázky jsou montáže a dodávky technologií v rámci rekonstrukce KCP, a.s. v rozsahu: Aktivní datové prvky WiFi, LAN - (ADP)
Zadávací dokumentace
Doplnění č.1 ze dne 20.4.2017


2017-03-24

Rekonstrukce audiovizuálního řetězce DT-1


Předmětem poptávky je modernizace audiovizuální technologie společenského a kongresového sálu včetně nových rozvodů,mixážních pultů a scénického osvětlení a další kabelové přípoje pro kluby a salonky.
Zadávací dokumentace


2017-03-13

Poptávkové řízení - Nová korporátní identita


Kongresové centrum Praha, a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na zakázku, jejímž předmětem plnění je tzv. Nová korporátní identita, čímž se rozumí návrh nového loga a aktualizace všech stávajících grafických materiálů, kterými se nyní Zadavatel prezentuje na veřejnosti. K vypracování nabídky na návrh nové korporátní identity bude uchazeči poskytnut stávající grafický manuál Zadavatele.
Zadávací podmínky
Návrh smlouvy


2017-02-24

Poptávkové řízení - Rekonstrukce ATS + Dopojení chladící věže


Předmětem tohoto poptávkového řízení je realizace rekonstrukce Automatické tlakové stanice (ATS) včetně dopojení beztlakých nádrží a dále Dopojení chladící věže EVAPCO.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, která je ke stažení níže. Přílohy zadávací dokumentace jsou k dispozici k vyzvednutí v elektronické verzi na CD v objektu KCP po předchozí dohodě u ing. I. Matejky , tel. 774778833
Zadávací dokumentace


2017-02-23

Rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s. - Informační systém


Zadávací dokumentace k neveřejné zakázce na Návrh a dodávku informačního systému. Dokument obsahuje pokyny pro zpracování nabídky a prokázání kvalifikace
Zadávací dokumentace


2017-01-23

Výběrové řízení - Slaboproud, část D


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU „DISPOZIČNÍ OPRAVY INTERIÉRU 1“ V RÁMCI REKONSTRUKCE KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA, A.S.
 
V návaznosti na předběžné oznámení z 15. 12. 2016 oznamuje Kongresové centrum Praha, a.s., že dnešním dnem zahajuje výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část D: Oprava a rozšíření slaboproudých systémů a vyzývá neomezený počet účastníků k prokázání kvalifikace a k předložení nabídky.
 
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, požadavky na kvalifikace a další způsobilost uchazečů vč. požadavků na jejich prokázání jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, jejíž instruktážní část je přiložena k tomuto oznámení. Technickou a komerční část zadávací dokumentace si zájemci mohou vyzvednout bezplatně způsobem uvedeným v instruktážní části.

Zadávací podmínky
Otázky a odpovědi 31. 1. 2017
Otázky a odpovědi 2. 2. 2017
Otázky a odpovědi 6. 2. 2017
Katalogový list


2017-01-19

Výběrové řízení Dispoziční opravy interiéru 1 - Oznámení o zahájení výběrového řízení


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU „DISPOZIČNÍ OPRAVY INTERIÉRU 1“ V RÁMCI REKONSTRUKCE KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA, A.S.
 
V návaznosti na předběžné oznámení z 15. 12. 2016 oznamuje Kongresové centrum Praha, a.s., že dnešním dnem zahajuje výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část C-1: Dispoziční opravy interiéru 1 a vyzývá neomezený počet účastníků k prokázání kvalifikace a k předložení nabídky.
 
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, požadavky na kvalifikace a další způsobilost uchazečů vč. požadavků na jejich prokázání jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, jejíž instruktážní část je přiložena k tomuto oznámení. Technickou a komerční část zadávací dokumentace si zájemci mohou vyzvednout bezplatně způsobem uvedeným v instruktážní části.

Zadávací podmínky
Zadávací dokumentace - Doplnění č.1


2016-12-16

Poptávkové řízení – Slaboproud – Předběžné oznámení


Kongresové centrum Praha, a.s.  oznamuje, že nejdříve po uplynutí lhůty 30 dní od zveřejnění tohoto předběžného oznámení vyhlásí poptávkové řízení na dodávku a montáž v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část D-1: Slaboproud.
Návrh předběžného oznámení


2016-12-15

Výběrové řízení – Dispoziční úpravy interiéru 1 – Předběžné oznámení


Kongresové centrum Praha, a.s.  oznamuje, že nejdříve po uplynutí lhůty 30 dní od zveřejnění tohoto předběžného oznámení vyhlásí výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část C-1: Dispoziční úpravy interiéru 1.  

Předběžné oznámení


Kontakt
5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4, ČR

Tel.: +420 261 171 111
Fax: +420 261 172 010
Rezervace: +420 261 172 222
Datová schránka: k4ietd4
IČ: 63080249
Jak se k nám dostanete
                   CZ | EN

© 2017 Prague Congress Centre
Ochrana soukromí